Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám

Od 15. října 2018 až do 31. prosince 2021 mohou vlastníci nebo stavebníci rodinných domů žádat o dotace na venkovní stínění.

PODMÍNKY PROGRAMU

  • Žadatelem o podporu může být vlastník nebo stavebník rodinného nebo bytového domu.
  • Na jeden dům lze podat pouze jednu žádost, ta může obsahovat kombinaci opatření z více oblastí podpory (např. zateplení, rekuperace, instalace stínicí techniky, instalace solárních panelů).
  • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti. Pro instalaci stínicí techniky je rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů po 1. září 2018 včetně.
  • Podpořená opatření je třeba dokončit do 24 měsíců ode dne akceptace žádosti.

Výška dotace

  • Dotace ve výši 500 Kč/m2

    • Plochy stíněné výplně otvoru na obálce budovy pro stínicí techniku s manuálním ovládáním (mechanické i motorické ovládání, např. pomocí nástěnného vypínače nebo dálkového ovladače).
  • Dotace ve výši 1000 Kč/m2

    • Plochy stíněné výplně otvoru na obálce budovy pro stínicí techniku s inteligentním motorickým řízením dle definice: je automatické ovládání stínicí techniky na základě vyhodnocení dat z intenzity slunečního záření, časového denního režimu uživatele a celoročního pohybu slunce.

Jak požádat o dotaci?

Výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti. Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

NAVŠTIVTE NÁŠ PRODUKTOVÝ WEB STÍNICÍ TECHNIKY.

Buďte naším fanouškem na Facebooku

Copyright © 2002 - 2019 Sodoma Perfecta s.r.o.
Všechny práva vyhrazena, v případě porušení se trestá dle zákona policíí ČR.